Big Bo

PRIVACY & COOKIE STATEMENT

Privacy

PRIVACY & COOKIE STATEMENT – B BLUE MUSIC PRODUCTIONS

Versie 1.0 (24-05-2018)

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden. Wij verwerken bewust zo min mogelijk persoonsgegevens van u en hebben diverse maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In dit statement kunt u per situatie lezen welke gegevens wij verzamelen en voor welke doelen. Ook wordt hierin vastgelegd hoe lang wij de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Ook kunt u uw rechten hierin lezen.

Lees dit Privacy & Cookie Statement goed door zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens

B BLUE MUSIC PRODUCTIONS

KvK nr: 62489437

Het Groene Dijkje 11

7431 RJ Deventer

Tel: 06-47406443

Mail: bigbobrocken@gmail.com

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Indien u het contactformulier invult of telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt: 

 • Voor en achternaam
 • (Factuur) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

Indien u gebruik maakt van het Newsletter formulier:

 • Voor en achternaam
 • E-mailadres

Indien u reageert op een post door middel van een reactie:

 • Voor en achternaam (eventueel een pseudoniem)
 • E-mailadres

Indien u artikelen bestelt in onze webshop:

 • Voor en achternaam
 • (Factuur) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsinformatie zoals bankrekeningnummer of Paypal adres

Doeleinden en reden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, maar alleen als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of telefonisch/schriftelijk op eigen initiatief hierom verzoekt.
 • Om diensten aan u te verlenen middels een overeenkomst, zoals contracten voor optredens/opdrachten, verzoek om informatie of verwerking van de verkoop van artikelen.
 • Voor administratieve handelingen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals vanuit de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.
 • Voor het verbeteren van onze website en om ons aanbod van diensten af te stemmen op voorkeuren, waarbij u ons van tevoren toestemming verleent.
 • Voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail. Onze externe service hiervoor is Mailchimp. Uw gegevens worden hier veilig bewaard.
 • Voor het achterlaten van reacties op onze website. Hiermee hopen wij voor iedereen een zo vriendelijk mogelijke gebruikerservaring te creëren. Inhoudelijk zijn uw reacties alleen zichtbaar voor derden zoals u deze zelf op onze website plaatst. Uw E-mailadres is niet zichtbaar voor derden indien u reacties plaatst. Gegevens die u invoert in reacties, alsmede uw persoonlijke gegevens zullen wij niet gebruiken voor andere doelen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor onze administratie (NAW-gegevens): 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (Wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
 • Overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief persoonsgegevens): één jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast kan het voorkomen dat organisaties uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Wij sluiten dan een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze website wordt gehost door KeurigOnline. Deze organisatie verzorgt de hosting (opslag) van de website. De persoonsgegevens die daarmee worden verwerkt, worden centraal opgeslagen in een beveiligde omgeving, na uw toestemming.

Onze website draait binnen de omgeving van WordPress. Om te zien hoe WordPress omgaat met de beveiliging van gedeelde informatie kunt u zich wenden tot de website van WordPress en HIER hun voorwaarden lezen.

Om onze website vrij te houden van spam en ongewenste reclame of malafide gebruikers werken wij met de software-plugin Akismet, ontwikkeld door het software bedrijf Automattic. Deze plugin traceert IP adressen die op een blacklist staan voor het versturen van ongewenste reclame, spam en mogelijke phishing activiteiten. Lees HIER hoe het bedrijf omgaat met persoonlijke informatie.

Onze webshop werkt met WooCommerce. Uw gegevens worden centraal opgeslagen binnen een beveiligde omgeving na uw toestemming.

Onze nieuwsbrieven dienst is Mailchimp. Deze dienst maakt gebruik van een beveiligde omgeving voor de registratie van uw gegevens na uw toestemming. U kunt de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens HIER lezen.

Cookies

Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring van onze website gebruiken wij een sessie cookie, dat geen inbreuk maakt op uw privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website.   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. Dit gebeurt op basis van uw toestemming. Ook gebruiken wij cookies voor het verzamelen van statistieken. U kunt zich voor deze cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien u meer wilt weten over cookies, kunt u ons Cookie beleid raadplegen (zie hieronder).

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan integer en veilig om met uw persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld onze website versleuteld met een SSL-encryptie (Secure Socket Layer), zodat gegevens via de website worden verstuurd niet zomaar kunnen worden onderschept. (De SSL-encryptie kunt u herkennen aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’ en een groen slotje).

Daarnaast hebben wij ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Firewall. Uw persoonsgegevens worden, zowel fysiek als digitaal, beveiligd door ons opgeslagen binnen een password dubbel beveiligde omgeving.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzagerecht in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • Het recht tot correctie van foutieve persoonsgegevens;
 • Het recht tot verwijdering van verouderde persoonsgegevens;
 • Het recht tot intrekken van uw toestemming;
 • Het recht tot gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens;
 • Het recht tot bezwaar tegen een bepaald gebruik.

U kunt van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via onze contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon verstrekken, aanpassen of verwijderen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Het is van belang dat u in deze kopie uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart maakt. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Links

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe externe websites omgaan met het verwerken van uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie leest u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Slotopmerking

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement aan te kunnen passen. Op onze website wordt altijd de meest recente versie beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het statement vermeld.

COOKIE BELEID

Wij verzamelen en bewaren bepaalde informatie van u over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie.

Cookie

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

 • Google Analytics

In het kader van de dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 • WordPress Stats

In het kader van de dienst WordPress Stats worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

 • Cookies social media

Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

 • Twitter

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 • WooCommerce

Onze webshop draait in de omgeving van WooCommerce. Om de webshop optimaal te laten werken worden een aantal cookies geplaatst.

Slotopmerkingen

Wij behouden ons het recht voor om ons cookie beleid aan te passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Op onze website wordt altijd de meest recente versie beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het beleid vermeld.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

COOKIE BELEID

Stay up to date!
BIG BO - General information - short biography

BIG BO

Dutch bluesman Bo Brocken (stage name: Big Bo) plays his Blues from the heart and soul. He has been around for quite a while now, touring Europe and the world for almost 30 years, playing his traditional style Blues. Performing as a one-man-band, using a full foot-operated drum set, acoustic and electric guitars, resonator guitars, Cigar Box Guitars and harmonica, he plays traditional blues in Delta, Piedmont, Misissippi Hills and Ragtime style. (Photo: Jos de Jong) Solo: 1987-now: Big Bo: vocals, guitars, harmonica, foot-drums Bands: 1990-1999: Big Bo and Mr. Bas 1998-2008: Slow Blow Fuse 1999-2010: The Mercymen 2000-2002: Bo and Boiré 2016- now: Big Bo and his Voodoo Machine

Read More »